تنهايي و بي تو بودن

میثــــــــــــــــــــــــــم2220

افسران - نا

نا گفــــــــ♥ته هایی از جنس دلــــــ♥تنگــــی...


برچسب‌ها: نا, گفــــــــ♥

ادامه مطلب
تاريخ : 93/05/06 | | نويسنده : آقــــامیثـــــــم خـــــان |
تاريخ : 93/05/06 | | نويسنده : آقــــامیثـــــــم خـــــان |
تاريخ : 93/05/06 | | نويسنده : آقــــامیثـــــــم خـــــان |
افسران - از دوست درد ماند و از یار یادگاری ....

تا حرف خداحافظی و الوداع با ماه رمضان شد ...
بی اختیار یاد "شهید علی خلیلی " افتادم که پارسال ماه رمضان و کامل درک کرد و روز عید فطر مزدش و گرفت ...
و امسال ماه رمضان پیش ارباب بود و ...
یعنی میشه ماهم رمضان سال دیگه ...
...
الــــــــــــــــــــــــــــــوداع ای مــــــــــــــاه خدا ...
الـــــــــــــــــــــوداع ....


برچسب‌ها: قسم به عشق جدایی ز آشنا سخت است

ادامه مطلب
تاريخ : 93/05/06 | | نويسنده : آقــــامیثـــــــم خـــــان |

افسران - امروز عاشوراست...


برچسب‌ها: امروز عاشوراست

تاريخ : 93/05/06 | | نويسنده : آقــــامیثـــــــم خـــــان |
تاريخ : 93/05/06 | | نويسنده : آقــــامیثـــــــم خـــــان |

افسران - بدون شرح!!!


برچسب‌ها: بدون شرح

تاريخ : 93/05/06 | | نويسنده : آقــــامیثـــــــم خـــــان |

افسران -

من که هر روز" غصه هایم" را سر وقت میخورم

پس چرا "تنهاییم" خوب نمیشود؟


برچسب‌ها: تنهاییم

تاريخ : 93/05/05 | | نويسنده : آقــــامیثـــــــم خـــــان |

افسران - کارتونlcd. (زهر خند. )


برچسب‌ها: کارتونlcd, زهر خند

تاريخ : 93/05/05 | | نويسنده : آقــــامیثـــــــم خـــــان |

افسران - فلسفه حجاب ...


برچسب‌ها: فلسفه حجاب

تاريخ : 93/05/05 | | نويسنده : آقــــامیثـــــــم خـــــان |